Kaliteli, etkin ve müşteri memnuniyeti odaklı iş yaparken asıl değerin çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağı yapısı oluşturmak, bilgi birikimi tam, konusunda uzman çalışanlar yetiştirmek temel stratejimizi oluşturmaktadır.

Bu kapsamda insan kaynakları politikamızın temeli aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

  • Şirket hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak
  • Yüksek performansı ödüllendirerek, kurum performansının artırılmasına katkıda bulunmak
  • Kurum kültürü içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürümüzü pekiştirmek
  • Sınıfiçi ve uzaktan eğitimlerimiz ile çalışanlara istedikleri zaman ve yerde öğrenimi sağlamak
  • Çalışan memnuniyetini etkileşimli insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak