Çalışanlarımızın yıl içerisinde gerçekleştirdikleri performansın ödüllendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. “ Hedef ve Yetkinlik “ bazlı performans sistemimizle, bulut ortamında çalışanlarımızla şeffaf olarak paylaşabildiğimiz sisteme sahibiz. Böylece adil ve erişilebilir performans değerlendirmesi gerçekleştiriyoruz.