Pakmaya çizelgeleme projesi, 3 ayrı üretim yerinde canlıya alındı

Proje ile: · Üç farklı yerleşkedeki üretim yerlerinde paketleme seviyesinde ortak planlama yapısına geçildi. · Paketleme aşamasında, müşteriye özel kısıtlar eklenerek üretimlerin çok daha gerçekçi sıralanması sağlandı. · Mevcut MRP yapısında hem ana veri, hem de süreçlerle ilgili değişiklikler ve iyileştirmeler yapıldı. · Müşteri terminlerini dikkate alıp, daha etkin termin verme sağlandı. · Sistem üzerinde,…

Anadolu Isuzu – Yedek Parça WM Depo Fiori projemiz hayata geçti

Proje ile;İzlenebilir,ölçülebilir,etkin ve verimli  bir depo yönetim süreci oluşturuldu. Kazanımlar: ·       Stokların alınmasından mal kabul, paketleme ve sevkiyata kadar, darboğazları ve verimsiz süreçleri saptamak için veri deposu yaratılması sağlandı. Bu çözümler sayesinde işletme stoklarını da daha iyi yönetebilir hale geldi.  ·       Mal kabulden sevkiyata kadar artan hız ve optimizasyon sayesinde daha etkin ve verimli şekilde tüm kaynaklar…

Aktül Kağıt Mersin üretim yeri projesi canlı kullanıma alındı

Toplam 2 ay süren ve tamamen uzaktan gerçekleştirilen  MM,SD,FI,CO,PP,QM,PM,WM modüllerinin yer aldığı  Aktül Kağıt Mersin Üretim yeri projesi canlı kullanıma alındı. Proje ile; Mevcut tüm standart iş süreçleri  Mersin üretim yeri için tasarlandı. Mersin üretim yeri ile entegre yürütülecek yarı mamul,mamul ve stok nakil  süreçleri tasarlandı. Mamul depo süreçleri wm modülü üzerinden  tasarlandı.

Tırsan Mobil QM Projesi

Tırsan’ın Mobil QM projesi başarıyla canlı kullanıma alındı.

Türkiye’nin en büyük treyler şirketi Tırsan’ın dijital dönüşüm projesi kapsamında Mobil QMprojesi başarıyla canlı kullanıma alındı. Proje ile aşağıdaki kazanımlar elde edildi:  Kalite kontrol  süreçlerinin standartlaştırılması ve  sadeleştirilmesi  Sahada yapılan işlemlerin online takip edilmesi  Tüm kalite süreçlerinin tek ekrandan mobil cihazlar ile yapılması  Üst Yönetim raporlamalarının FİORİ üzerinden tasarlanması   Sahadaki iş yükünün ve çalışan personellerin çevrimiçi takip…

Abdi İbrahim Projesi

Abdi İbrahim’in Mobil PM projesi başarıyla canlı kullanıma alındı

Türkiye’nin en büyük ilaç şirketi Abdi İbrahim’in dijital dönüşüm projesi kapsamında Mobil PMprojesi başarıyla canlı kullanıma alındı. Proje ile aşağıdaki kazanımlar elde edildi: Bakım onarım süreçlerinin standarlaştırılması ve  sadeleştirilmesi Sahada yapılan işlemlerin online takip edilmesi Tüm bakım onarım işlemlerinin tek ekrandan mobil cihazlar ile yapılması Sahadaki iş yükünün ve çalışan personellerin çevrimiçi takip edilmesi Bakım…

Aktül Kağıt Çizelgeleme Projesi Canlıda

Toplam 3 ay süren proje ile SchedulePro sayesinde çizelgeleme periyodik olarak tekrar tekrar çalıştığı, duruş ve yeni plana alınan ürünleri, vardiya değişikliklerini, hat alternatiflerini dikkate aldığı için sürekli gerçeğe en yakın sıralamayı yaparak herkesin üretim sürecini anlık takip edebilmesi ve planlayabilmesi sağlandı.