SchedulePRO (Üretim Çizelgeleme Çözümü)

Sizi zorlamayan parametrik ve kolay anlaşılır bir çizelgeleme ürününe ne dersiniz?

SAP S/4 ve R/3 üzerinde herhangi bir yeni sunucuya entegrasyona ihtiyaç duymadan otomatik çizelgeleme ve kapasite dengelemesi yapan ürünümüz, aynı zamanda üretim süreçlerini eş zamanlı takip edebilmenize yardım etmektedir.

Mobil PM(Bakım Onarım Yönetimi) 

Bakım Onarım Siparişi, PM Siparişi Yaratma, Bildirim Yaratma, Süreçte kullanılan bileşenlerin sarfı, Görev Atama, Duruş ve İşlem sürelerinin girişleri, Bildirim Listeleme, Bildirim Kapama…
ITS veya Fiori üzerinde çalışmaktadır

Mobil QM (Kalite Yönetimi)

Kalite Kontrol ve Kalite Bildirim süreçlerinizi mobil cihazlarınızla yönetebileceğiniz, isterseniz kontrol ekipmanlarınızdan entegrasyon ile veri alabilen Fiori platformunda çalışan SAP ile tam entegre ürünümüz.

Mobil WM (Depo Yönetimi)

Paletleme İşlemleri, Adresleme İşlemleri, Nakil İşlemleri, Teslimat İşlemleri, Sayım İşlemleri..
ITS veya UI5 üzerinde çalışmaktadır.

E-Defter Çözümü

e-Defter, Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları kapsamında tutulması zorunlu defterlerin elektronik ortamda;
oluşturulması, kaydedilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini sağlama hizmetidir. e-Defter;
kağıt defterler ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

Mobil Retail (Mobil Mağaza Yönetimi)

Mobil Mağazacılık ile, mağazalardaki kasa satışları hariç tüm mağazacılık ilişkili süreçleri yönetebilirsiniz.

E-Arşiv Çözümü

433 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

E-Fatura Çözümü

Türkiye’de 397 nolu VUK tebliğiyle devreye alınan e-fatura süreçleri en verimli şekilde entegre edilmiştir. Satıcı ve müşteri faturaları SAP ekranlarından entegre bir şekilde GIB’e gönderilmesini, GIB ‘ten gelen faturaların kaydedilmesini, raporlamaların takip edilmesini ve reddedilmesini sağlayan bir üründür. e-Fatura çözümümüz, farklı entegratörlerle entegre olabilme özelliğine sahiptir.

E-İrsaliye Çözümü

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

NakilPRO

Sevkiyat ve lojistik süreçlerinin kişilere gerek kalmadan Heuristicleri ve Yapay Zeka Uygulaması ile en verimli ve en az maliyetle yürütülmesini sağlayan, Fiori platformunda çalışan SAP ile tam entegre ürünümüz.

CloudPM

İşletmede yapılan tüm bakım onarım işlemlerinin kayıt altına alınmasını, takibini, planlanmasını ve maliyetlerinin online kontrol edilip Cloud olarak yürütmenizi sağlayan AR-GE ürünümüz.

BarkodPRO

BarkodPro depo ile deponun hizmet verdiği tüm iş birimlerinin entegrasyonunu mobil olarak sağlayan çözümdür.

Mobil Çözümler

Fiori, ITS, UI5, Web Dynpro, BSP…

Anaveri Çözümü

Malzeme bilgilerini oluşturma işlemini belli bir düzene koyan, sorumlulukları ayrıştıran ve onay akışı halinde bunu yöneten çözümdür.