E-Arşiv

E-Arşiv

SAP Çözümlerinden E-Arşiv Fatura Çözümünü kullanarak GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanızı elektronik ortamda oluşturun!

433 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.