E-Fatura

E-Fatura

Satıcı ve müşteri faturalarınızı SAP ekranlarından entegre bir şekilde yönetin ve raporlayın!

Türkiye’de 397 nolu VUK tebliğiyle devreye alınan e-fatura süreçleri en verimli şekilde entegre edilmiştir. Satıcı ve müşteri faturalarının SAP ekranlarından entegre bir şekilde GIB’e gönderilmesini, GIB ‘ten gelen faturaların kaydedilmesini, raporlamaların takip edilmesini ve reddedilmesini sağlayan bir üründür. SAP Çözümlerinden e-Fatura çözümümüz, farklı entegratörlerle entegre olabilme özelliğine sahiptir.