E-Defter

E-Defter

TT ve VUK kapsamında tutulması zorunlu defterlerinizi elektronik ortamda saklayın!

SAP Çözümlerimizden e-Defter, Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları kapsamında tutulması zorunlu defterlerin elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini sağlama hizmetidir. e-Defter; kağıt defterler ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.