Kurumsal Kimliğimiz

Bu kılavuzun amacı; SPRO Teknoloji A.Ş.'nin kurumsal kimliğini istenilen biçimde yerleştirmek, bu kimliğin bütünlüğünü ve sürekliliğini korumaktır.

Bu kılavuz, SPRO kurumsal kimliğiyle birlikte, SPRO tarafından hazırlanan yayınların da kurumsal kimlik öğelerini ve standart uygulamalarını içermektedir.

SPRO'nun paydaşları, muhatapları ve kamuoyu nezdinde oluşturacağı algı ve imajın bir bütün olarak sunulabilmesi açısından, bu kılavuzda yer alan bilgilerin titizlikle uygulanması gerekmektedir. SPRO kurumsal kimliğine ait öğeler tasarlanırken, bu kılavuzda tanımlanan standartlara uyulmalıdır.