E-İrsaliye

E-İrsaliye

SAP Çözümümüz e-İrsaliye ile GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak irsaliyelerinizi elektronik belge olarak düzenleyin ve yönetin!

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.