Aydem Enerji ana veri standardizasyon projesi başarıyla tamamlandı

Türkiye enerji sektörünün köklü ve yenilikçi gücü Aydem Enerji’de ana veri standardizasyon projemiz canlı kullanıma başarıyla alındı.

 Aydem Enerji ana veri standardizasyon projesi başarıyla tamamlandı

Türkiye enerji sektörünün köklü ve yenilikçi gücü Aydem Enerji’de 3 ayrı sistem 15 şirket kodu 45 üretim yerini kapsayan ana veri standardizasyon projemiz canlı kullanıma başarıyla alındı.

Proje ile;

 • Grup genelinde malzeme tanımlama standardizasyonu belirlenmiş ve dökümante edilmiştir.
 • Grup genelinde malzeme tanımlama iş akışı standardizasyonu sağlanmıştır.
 • Grup genelinde kategori standardizasyonu sağlanmıştır.
 • Grup genelinde  mal grubu ve raporlama  standardizasyonu sağlanmıştır.
 • Grup genelinde malzemelere daha kolay ulaşılması için hiyerarşik arama yardımı devreye alınmıştır.
 • Elleçleme ile 1.000.000 ‘a yakın malzeme verisi işlenmiştir.
 • Grup genelinde malzeme ilişkili finansal altyapı entegrasyonu  tüm şirketlerde standardize edilmiş ve tüm  sistemlerde güncellenmiştir.
 • Grup genelinde proje ile yapılan standardizasyon çalışması sonucu satınalma,stok,muhasebe ve maliyet raporlamalarında karar alıcı ve yöneticilere konsolide olarak tüm verilerin raporlanmasını sağlayacak altyapı kurulmuştur.
 • Mükerrer malzeme kodları tespit edilmiş,mükerrer malzemelerin silinmesi,aktarımı ve açık belge güncellemelerinin yapılması sağlanmıştır.
 • Tüm açık satınalma belgeleri güncellenmiştir.
 • Malzeme ana veri yetki kontrollerinin etkinleştirilmesiyle mevcut yapının sürdürülebilirliği sağlanmıştır.