SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence)

SAP MII (Üretim Entegrasyonu ve Zekası), üretim operasyonlarını hem arka ofis iş süreçleri hem de standartlaştırılmış verilerle senkronize etmek için kullanılan bir SAP uygulamasıdır.

 SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence)

MII NEDIR ?

SAP MII (Üretim Entegrasyonu ve Zekası), üretim operasyonlarını hem arka ofis iş süreçleri hem de standartlaştırılmış verilerle senkronize etmek için kullanılan bir SAP uygulamasıdır. Üretim tesislerinde verimi düşüren en büyük sebep, birbirinden farklı çalışan ama bağlantılı sistemlerin birbiri ile haberleşememesi ve her birinin kontrol arayüzünün farklı olmasıdır. Bu sistemleri takip etmek firmalara hem zaman maliyeti hem de işçi maliyeti olarak dönmektir. SAP MII bu noktada farklı sistemleri kendi aralarında haberleştirerek karmaşık yapıları Endüstri 4.0 standartları çerçevesinde daha basit, anlaşılır ve raporlanabilir bir hale getiren, geliştirilebilir bir çözüm sunmaktadır. SAP MII detaylarına geçmeden önce birkaç terimin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunları en basit tanım ve örnekler ile şu şekilde anlatabilirim;

IoT (Internet Of Things) Nedir?

IoT (Nesnelerin İnterneti), enerjiye ihtiyaç duyan tüm cihazların birbirleri ile iletişim(M2M) kurmasıdır. Evimizdeki küçük ev aletlerinden tutun da devasa bir fabrikada makinelerin kendi içerisinde haberleşip sistematik bir şekilde çalışmasına dayanmasıdır. Cihazlar bu haberleşmeyi benzersiz tanımlayıcılar (Id) ile bir ağ üzerinden yaparlar. Arada insanların kontrolüne gerek kalmadan sistem kendi içerisinde ayarlandığı şekilde işlevini yerine getirmektedir.

Örneğin; sıcak bir Temmuz ayında dışarıdan evinize geliyorsunuz. Normal şartlarda evdeki klimanızı içeri girdikten sonra kumandasına basarak açarsınız. Yeni sistem bir klimanız varsa eve gelirken yolda telefonunuzda klimanın uygulamasına girerek ayarlayabilirsiniz. Bu da bir IoT sistemdir fakat tetikleyici burada insandır. Otomatikleştirilmiş IoT bir sistemde ise siz arabanızı sürerken telefonunuz ile haberleşen klimanız konumunuza bağlı olarak trafik durumunu da hesap ederek sizin eve varış sürenize 10 dk kala kendini çalıştırabilir. Bu durumda insan faktöründen oluşacak erken çalıştırma maliyetini veya geç çalıştırmanın getirdiği verimsizliği minimum seviyeye indirmiş olur. Bu IoT sistemleri hayatımızı kolaylaştırmak adına hayatımızın her yerinde kullanabiliriz.

IoT sistemleri daha verimli kullanmak için karşımıza yeni bir kavram daha çıkmakta; Machine Learning (Makine Öğrenmesi)

Machine Learning (Makine Öğrenmesi) Nedir?

Makine öğrenmesi, basit bir anlatımla belirli girdi verilerinin sonuçlarına bakarak yeni bir girdi verisi girildiğinde bunu sonucu tahmin eden algoritmadır. Makine öğrenmesinde sistem kendisini sürekli öğrenmeye odaklı olduğu için sistem bu yeni girilen veriyi ve sonucunu da veritabanına kaydederek bir sonraki girdi verisinin sonucunu tahmin etmek için bu son kaydedilen veriyi de kullanmaktadır.

Makine öğrenmesi örneğini de bir önceki klima örneği üzerinden devam edersek; evin girişinde de bir hareket sensörü olduğunu düşünelim. Eve 10 dk lık süre kaldığında çalışan klimanız bu sensörle de IoT ile bağlanmış olsun. Kişi eğer eve 11. Dakikada girmediyse bu sensörden alının bilgiyle sistem, evi soğutmuş olan klimayı kaptsın. Şimdi normal şartlarda işinden çıkınca evine giden bir insan için bu sistem, eve girmesine 10 dk kala evini istediği ısıya getirip verimli bir şekilde çalışmış olacak. Şöyle bir senaryomuz olsun; işten çıkıp evine giden bu kişi her Salı ve Perşembe günü evinin yanındaki parkta 30 dk yürüyüşe başlasın. Normal şartlarda IoT ile çalışmaya başlayan klimamız 11. dakikadan sonra kendini kapatacak ve kişi evine geldiğinde evi istediği serinlikte olmamış olacak. İşte bu noktada makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak oluşturulan bir sistemde kişinin düzenli alışkanlıklarını takip ederek Salı ve Perşembe günleri normalinden 30 dk daha geç klima çalıştırması gerektiğini öğrenir ve en uygun şekilde klimayı çalıştıracaktır. Bu örnek birçok ihtimalle daha çok güçlü bir algoritmaya bağlanabilir. Burada en basit örneğiyle anlatmaya çalıştım.

Makine öğrenmesini, yukarıda da anlatıldığı gibi kişinin günlük her anının aktivitesini kayıt altına alarak hangi günler neler yaptığını kaydedip ve buradan kişinin alışkanlıklarından gerçek zamanda kişinin ne yapacağını tahmin eden bir algoritma örneğiyle bahsettik. Bu verilerin her zaman kaydedilmesi demek her gün yüzlerce satır kayıt anlamına geliyor. İşte bu noktada da karşımıza Big Data(Büyük Veri) çıkıyor.

Big Data (Büyük Veri) Nedir?

Bilgi güçtür! Bilgiye ulaşmak için elimizdeki verileri doğru ve hızlı bir şekilde işlememiz gerekmektedir. Big Data; verinin analiz edilip sınıflandırılmış, anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş halidir. Big Data, herhangi bir şey ya da herhangi bir durum hakkında ne kadar çok şey bildiğinizle ilgili olarak, daha güvenilir bir şekilde yeni kavrayışlar kazanabileceğinizi ve gelecekte ne olacağı konusunda tahminlerde bulunabileceğinizi ilke edinir.

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 temelde endüstri faaliyetleri ile bilişim teknolojilerini bir araya getirmeyi hedefleyen sanayi devriminin 4. jenerasyonudur. Ana bileşenlerinden biri de yeni nesil yazılımlar, az kaynak tüketen donanımlar, az enerji harcayan ve az yer kaplayan makinaların kullanılması hedeflenmektedir.

Endüstri 4.0’ ın belki de en büyük bileşenlerin biri olan IoT’ nin önemini ve ne olduğunu anlatmıştık. Endüstri 4.0 ile bir fabrikada makinelerden maksimum verim minimum kaynak tüketmesi hedeflenir. Bunu noktada SAP kullanan firmalar için MII modülü devreye giriyor. MII modülüyle IoT kullanarak makinelerdeki bütün iletişimi tek bir noktada birleştirip, alınan her anlık veriyi SAP ERP ye de saklayarak büyük veriyi işleyip rapora dökebilirsiniz. Bu noktada alınan anlık veriler ile makine öğrenmesi teknolojisini kullanarak, bir insanın uzun sürede hazırlayacağı sorun/düşük performans önleyici tedbirleri çok daha kısa bir sürede hazırlamak mümkün hale geliyor.

MII NE İŞE YARAR?

SAP – Non SAP sistemler arasında haberleşme ve etkileşimde bulunabilen SAP MII modülü ile;

 1. Üretimi mobil üzerinden takip edebilir,
 2. Ekipmanlarınızın verimliliğini karşılaştırabilir ve yüksek bakım maliyeti çıkartan ekipmanları raporlayabilir,
 3. Üretim bandındaki makinelerin hızını ve operatörden kaynaklı duruşları raporlayabilir, performansı arttıracak aksiyonlar alabilir,
 4. Ürün kalite bilgisi alabilir, kaliteyi düşürücü etmenleri ortadan kaldırarak hurda maliyetinden kurtulunabilir,
 5. Anlık olarak üretim bandı ve depolardaki veriler aktarılabilir,
 6. Süreci baştan sona izleyebilir, darboğaz ortadan kaldırılabilir,
 7. Her bir makinanın ayrı ayrı enerji maliyetleri hesaplanabilir,
 8. Her bir ürünün üretim detay verileri saklanabilir
 9. İş yerine gitmeden evden tablet veya telefon üzerinden işler yürütülebilir…

MII AVANTAJLARI?

SAP MII entegrasyonu, bir tesisin üretim süreçlerine çeşitli şekillerde yardımcı olabilir;

 1. Artan OEE : SAP Genel Ekipman Etkinliği Yönetimi (SAP OEE Yönetimi), tesis performansını hem gerçek zamanlı hem de geçmişe dönük olarak ölçmenize ve analiz etmenize olanak tanır. Ekipmanın kullanılabilirliğini ve performansını ve bu ekipman tarafından üretilen malların kalitesini ölçmenize olanak tanıyan ölçümler elde etmek için ortak üretim verileri kaynaklarını kullanır. SAP MII ile çoklu hiyerarşi seviyelerinde ekipman arıza süresi, verimlilik düşüşleri ve kalite sorunları nispeten hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanabilir.
 2. Entegre : SAP MII çoklu atölye ve kurumsal kaynak planlama (ERP)  ve operasyonel uygulamalar arasında birlikte çalışabilirlik sağlar.
 3. Süreç Düzenleme : Planlama, yürütme, bakım ve kalite yönetimi süreçleri belirli müşteriler bazında düzenlenebilir.
 4. Evrensel Platform : SAP MII, endüstrilerdeki diğer üretim süreçlerine hızlı adaptasyonu sağlar.

SAP MII ile Görselleştirme

SAP MII, üretim süreçlerini daha iyi anlama ve sorunları saptama konusunda, kullanıcıya bağlı bilgiler, üretim bantları, malzeme akışı, OEE raporları gibi süreçleri SAPUI5 teknolojisi kullanılarak anlık veriyi mobil cihazlarda görsel grafik ve makinelerin grafik çizimleri üzerinde anlık bilgiler sunarak görselleştirme sunar.

SAP Leonardo Nedir?

SAP Leonardo, ismini Leonardo Da Vinci’ den alır ve daha çok SAP MII’ ın daha gelişmiş üst versiyonu olduğu sanılır. Bilinenin aksine Leonardo bir modül değildir ve ücretini alıyım şirketimde Leonardo kullanayım denebilecek bir ürün değildir. SAP Leonardo, gelişmiş teknolojileri (MII, IoT, Machine Learning, Big Data, Cloud…) Endüstri 4.0 standartlarında SAP de buluşturan bir yaklaşımdır diyebiliriz. SAP Leonardo, en yeni teknolojileri ARGE çalışmalarıyla en verimli şekilde firmaların süreçleri içerisinde kullanmayı hedefler.