Veri Taşımanın Yolları

Bu blogda veri taşımanın yollarını anlatacağız

 Veri Taşımanın Yolları

Dijital çözümlerin kullanılabilmesinde en önemli unsur olan verileri sistemlerin sermayesi olarak nitelendirmek çok da yanlış olmasa gerek. Kendine değer katmak isteyen işletmeler için ise zamanla elde edilmiş bu sermayenin doğru kullanımı ve sistemler arasında doğru şekilde taşınması, süreçlerin hatasız ilerleyebilmesi için hayati önem taşımakta.

İster sıfırdan SAP kullanımı tercih eden yeni bir işletme, isterse versiyon ya da biçim değiştiren bir SAP kullanıcısı olması fark etmeksizin veri taşımanın amacı, verileri yalnızca bir sistemden/biçimden diğerine taşımak veya dönüştürmek değil; taşınan verilerin yüksek kalitede olmasını, kullanıma uygun olmasını ve kuruluşun temel iş süreçlerini ve operasyonel hedeflerini desteklemesini sağlamaktır.

Veri taşıma, bir SAP uygulamasındaki temel süreçlerden biridir. Doğru veri setinin belirlenmesi hatta kullanılmayan veri setinin belirlenmesi, verinin istenilen formata dönüştürülmesi, kaynak sistemden çıkartılması ve son olarak SAP sistemine yüklenmesi sadece SAP bilgisi gerektirmeyen uzun ve dikkat gerektiren bir süreçtir.

Bu bağlamda kullanabileceğimiz üç farklı veri taşıma yönteminden kısaca bahsederek seçeneklerimizi gözden geçireceğiz.

LSMW (Legacy System Migration Workbench) SAP sistemine non-SAP yapılardan veri taşınması için kullanılan araçtır. Bu aktarım tek seferlik bir aktarım olabileceği gibi periyodik olarak çalışan bir aktarım olabilir. LSMW taşınması beklenen verilerin gerekliliklerine göre şekillendirilecek 14 adımlık bir prosestir.

LSMW çoğunlukla non-SAP sistemlerden R3 sistemlere veri taşınmasında tercih edilir. S4/Hana On Premise için kullanılabilir olsa da SAP tarafından tavsiye edilmemektedir.

Sistemde yer alan mevcut verilere toplu şekilde bakım yapılmasına da olanak sağlar.

Kullanıcının ihtiyacına göre direct input, batch input ve inbound IDOC yöntemlerini kullanarak veri taşınmasını sağlayabilir.

Migration Cockpit, mevcut eski SAP çözümlerinin SAP S/4HANA yükseltilmesini yürüten merkezi depo aracıdır. Önceden tanımlanmış Excel şablonlarını indirmenize izin verir, böylece eski verileri bu formatta kolayca oluşturabilir ve S/4HANA’ya Migration Cockpit kullanarak yeni sisteme yükleyebilirsiniz. Dosyaları Import etme ve Mapping işleri LSMW’ya göre oldukça kolaydır.

Çoğunlukla SAP S/4HANA’ya sıfırdan geçişlerdeki verilerin sisteme taşınması, DEV, Q ve Canlı sistemler arasındaki proje transferleri ve direkt transfer seçenekleri için tercih edilirken, direkt S4/Hana ya da S4/Hana Cloud’dan başka bir S4/Hana sistemine veri aktarmak için tasarlanmamıştır.

Rapid Data Migration temel olarak elektronik tablolardan başlayan, ardından elektronik tablo içeriklerinin SAP veri yapısına eşlenmesi, kayıt değerlerinin ve diğer alanlara veya kayıtlara bağımlılıkların doğrulanması ve son olarak ERP sistemine yüklenmesi ile devam eden bir geçiş çerçevesidir. Yükleme çoğunlukla BAPI ve IDoc işlemeyi kullanır. Tüm veri nesnelerini ve alt yapıları kapsamayışı dezavantaj olarak kabul edilebilir. Ancak satır sayıları ve hatalar açısından, hem BAPI hem de IDoc kullanmanın otomatikleştirilmiş raporlama avantajı da vardır.

SAP RDM, başarılı veri geçişi için hızlı, tutarlı bir aktarım yapısı sağlar ve şunları içerir:

  • Tüm kaynak ve hedef alanların eşlenmesi,
  • Hedef verinin kaynak veri değerleriyle eşleştiğinin doğrulanması,
  • Kaynak verilerin yeni programlarda uygun şekilde kullanıldığının doğrulanması,
  • Üçüncü taraf verilerinin yeni veri tabanına en doğru şekilde taşınması.

Hangi yöntemi tercih etmeniz gerektiği konusunda yardımcı olması için her üç yöntemin farklı açılardan sahip olduğu özellikleri sıralayalım.

 

MC

RDM

LSMW

Hedef Sistem

Tüm SAP S4/Hana Uygulama Seçenekleri
(Cloud, On-premise)

SAP S4/Hana
(On-Premise)

SAP ERP

Kaynak Sistem

SAP ve non-SAP Sistemler

Veri Sağlama

Dosyalar, hazıredim dosyaları ve RFC ile SAP sistemlerden direkt aktarım

Dosyalar, hazıredim dosyaları, ODBC kullanan veri tabanları ile direkt aktarım

Dosya

SAP Desteği

Var

Var

Yok

Lisans Maliyeti

Dosya ve direkt trafnsferde yok ancak bulut geçişlerinde uygulanabilir

Temel Versiyonda yok, ancak kalite, temizleme gibi farklı servisler için uygulanabilir

Yok

Taşıma Nesneleri

ERP kaynakları için 200'den fazla taşıma nesnesi, hazır excel şablonları

ERP kaynakları için 60'dan fazla taşıma nesnesi, hazır excel şablonları

Yok

Sektör Özelinde Çözüm Sunma

Var

Yok

Yok

Esneklik
(Taşıma nesnelerinin uyarlanması ve yaratılması)

Var

Var

Var

Yol Haritası

Var

Yok

Yok

Veri Temizleme

Kullanıcı halihazırda temizlenmiş dosyaları sağlar

SAP Veri Hizmetleri ürün lisansına bağlıdır

Kullanıcı halihazırda temizlenmiş dosyaları sağlar

Kurulum

Direkt transfer için kaynak sisteme DMIS kurulmalıdır

Ek Sunucu kurulmalı ve Idoc / ALE yapılandırılmalıdır

Standart IDocs/ALE yapılandırması olmalıdır

Simülasyon

Var

Taşıma nesnesine bağlı

Taşıma yöntemine bağlı

Geliştirme uzmanlığı gerektiyor mu?

Yalnızca karmaşık kurallar için ABAP

ODBC, SQL

Mapping ve  karmaşık kurallar için ABAP

Kullanıcı Arayüzü

SAP Fiori, SAP GUI

Proprietary UI

SAP GUI

S4/Hana'da veri oluşturma aracı

SAP standart API'leri, RAP/BO

BAPI, IDoc

BAPI, Idoc ve standart işlem kaydı